Luka Tranzit Osijek

Naša priča

O nama

 

Luka Tranzit Osijek d.o.o. jedini je lučki operater u međunarodnoj riječnoj luci Osijek i ima oznaku P 80-08-01 prema Europskom sporazumu o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodne važnosti. Nalazi se na desnoj obali rijeke Drave, 13 km od ušća Drave u Dunav. Plovni put rijeke Drave do Luke Tranzit Osijek nosi klasu plovnosti IV.

Povoljan zemljopisni položaj, odlična cestovna i željeznička povezanost sa zaleđem i osječkom zračnom lukom te dugogodišnje iskustvo u pretovaru rasutih tereta, svih vrsta generalnih tereta i specijalnih tereta garancija su uspješnog i efikasnog pretovara roba u Luci Tranzit Osijek. Luka se nalazi na koridoru Vc koji povezuje Budimpeštu i Luku Ploče.

Luka Tranzit Osijek najveća je riječna luka u Hrvatskoj po instaliranom kapacitetu i skladišnom prostoru (otvoreni i zatvoreni). Od kraja 2004. godine u sastavu je Nexe Grupe. Osnovna djelatnost Luke Tranzit Osijek je pretovar, skladištenje i ostali lučki poslovi, usluge autodizalice, te trgovina građevinskim materijalom. 

 

O-nama

LUČKA OPREMA

Obavljanje djelatnosti pretovara i skladištenja roba obavljamo slijedećom opremom i mehanizacijom

2 dizalice nosivosti 20 t
2 dizalice nosivosti 5 t
3 utovarivača
1 mini utovarivač
1 buldožer
10 viličara nosivosti 2,5 t – 10 t
Kolna vaga nosivosti 50 t

 

PLOVNI OBJEKTI

Brod gurač „Aljmaš“ snage 281 kW
(za manevre plovnim objektima u luci te otpremu i dopremu
Barži sa Dunava)
Otvorena potisnica PO 4805 nosivosti 955 t
Plovna dizalica „Orao“ nosivosti 5 t
Usisno jaružalo „Galeb“ kapaciteta 100m³/h

Plovni-objekti-Luka-Tranzit
Lučka-infrastruktura-Luka

LUČKA INFRASTRUKTURA

100 m okomite obale 250 m kose obale 5.700 m željezničke pruge unutar lukeZa potrebe manipulacije robama u međunarodnom prometu luka ima registrirana carinska skladišta tipa A

Pošaljite nam mail

Možete nam poslati i upit koristeći se kontakt obrascem. 

Telefon

+385 (0)31 515 100

Email

luka-tranzit@nexe.hr

Adresa

LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Vukovarska cesta
229b, Osijek, Hrvatska

Opis uslužnog objekta

U skladu sa Zakonom o željeznici i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2177 оd 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (Tekst značajan za EGP) (SL L 307, 23. 11. 2017.), Luka Tranzit Osijek d.o.o. kao operator uslužnog objekta donosi i objavljuje opis uslužnog objekta.
Svrha opisa uslužnog objekta je pružiti jedinstven izvor osnovnih informacija koje su
potrebne podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Osijek.

Opis uslužnog objekta za 2021. i 2022. godinu

Opis uslužnog objekta za 2023. godinu

Opis uslužnog objekta za 2024. godinu