Luka Tranzit Osijek

Naša priča

O nama

 

Luka Tranzit Osijek d.o.o. jedini je lučki operater u međunarodnoj riječnoj luci Osijek i ima oznaku P 80-08-01 prema Europskom sporazumu o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodne važnosti. Nalazi se na desnoj obali rijeke Drave, 13 km od ušća Drave u Dunav. Plovni put rijeke Drave do Luke Tranzit Osijek nosi klasu plovnosti IV.

Povoljan zemljopisni položaj, odlična cestovna i željeznička povezanost sa zaleđem i osječkom zračnom lukom te dugogodišnje iskustvo u pretovaru rasutih tereta, svih vrsta generalnih tereta i specijalnih tereta garancija su uspješnog i efikasnog pretovara roba u Luci Tranzit Osijek. Luka se nalazi na koridoru Vc koji povezuje Budimpeštu i Luku Ploče.

Luka Tranzit Osijek najveća je riječna luka u Hrvatskoj po instaliranom kapacitetu i skladišnom prostoru (otvoreni i zatvoreni). Od kraja 2004. godine u sastavu je Nexe Grupe. Osnovna djelatnost Luke Tranzit Osijek je pretovar, skladištenje i ostali lučki poslovi, usluge autodizalice, te trgovina građevinskim materijalom. 

 

O-nama

LUČKA OPREMA

Obavljanje djelatnosti pretovara i skladištenja roba obavljamo slijedećom opremom i mehanizacijom

2 dizalice nosivosti 20 t
2 dizalice nosivosti 5 t
3 utovarivača
1 mini utovarivač
1 buldožer
10 viličara nosivosti 2,5 t – 10 t
Kolna vaga nosivosti 50 t

 

PLOVNI OBJEKTI

Brod gurač „Aljmaš“ snage 281 kW
(za manevre plovnim objektima u luci te otpremu i dopremu
Barži sa Dunava)
Otvorena potisnica PO 4805 nosivosti 955 t
Plovna dizalica „Orao“ nosivosti 5 t
Usisno jaružalo „Galeb“ kapaciteta 100m³/h

Plovni-objekti-Luka-Tranzit
Lučka-infrastruktura-Luka

LUČKA INFRASTRUKTURA

100 m okomite obale 250 m kose obale 5.700 m željezničke pruge unutar lukeZa potrebe manipulacije robama u međunarodnom prometu luka ima registrirana carinska skladišta tipa A

Pošaljite nam mail

Možete nam poslati i upit koristeći se kontakt obrascem. 

Telefon

+385 (0)31 515 100

Email

luka-tranzit@nexe.hr

Adresa

LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Vukovarska cesta
229b, Osijek, Hrvatska

Opis uslužnog objekta

.U skladu sa Zakonom o željeznici i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2177 оd 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (Tekst značajan za EGP) (SL L 307, 23. 11. 2017.), Luka Tranzit Osijek d.o.o. kao operator uslužnog objekta donosi i objavljuje opis uslužnog objekta.
Svrha opisa uslužnog objekta je pružiti jedinstven izvor osnovnih informacija koje su
potrebne podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Osijek.

Opis uslužnog objekta za 2021. i 2022. godinu

Opis uslužnog objekta za 2023. godinu

Opis uslužnog objekta za 2024. godinu

Opis uslužnog objekta za 2025. godinu

Pretovar svih vrsta roba

Luka Tranzit Osijek svojim dugogodišnjim iskustvom garancija je visoke kvalitete usluge pretovara te jamči stručnost, brzinu, efikasnost i sigurnost u radu.Pretovar rasutih tereta –
 • troska,
 • ugljen,
 • šljunak,
 • kamen,
 • gnojivo,
 • žitarice
Pretovar generalnih tereta – paletizirani tereti, tereti u big bagovima, metali svih vrsta Pretovar specijalnih tereta – zahtjevni tereti velikih dimenzija

Skladištenje roba

Skladištenje robe je vrlo odgovoran zadatak. Stoga posebnu pažnju poklanjamo brizi pri manipulaciji robom i njenoj sigurnosti do daljnje distribucije i transporta.

Kapacitet – 20.000 m² otvorenog skladišnog prostora.

KONTAKT

e-mail: sanja.stol@nexe.hr , tel: 031/515-150

Agencijske usluge u unutarnjoj plovidbi

U skladu sa zahtjevima korisnika obavljamo agencijske usluge u unutarnjoj plovidbi: agentiranje plovila te sve ostale usluge prema nalogu brodara.

KONTAKT

e-mail: alen.stern@nexe.hr, tel: 031/515-128                                              e-mail: nikola.tonkovic@nexe.hr, tel: 031/515-170

Prodaja građevinskog materijala

Luka Tranzit Osijek bavi se i prodajom različitih vrsta građevinskih materijala.

 • Prirodni pijesak

 • Prirodni šljunak

 • Šljunčani agregati (granulacije 0-4mm, 4-8mm,8-16mm, 16-32mm, +32mm)

 • Nexe cement i Namal

 • Opekarski proizvodi

 • Gotovi betoni

 • Betonska galanterija

KONTAKT

veleprodaja: e-mail: tanja.maricic@nexe.hr, tel: 031/515-121

maloprodaja: tel: 031/515-151

Usluge rada autodizalice

Luka Tranzit Osijek nudi usluge rada autodizalice nosivosti 70 t. Autodizalica je visokih mogućnosti i koristi se za različite namjene. Najčešće je to za potrebe na gradilištima, za montažu-demontažu raznih metalnih, betonskih i sličnih konstrukcija.

Naš tim specijaliziran za rad autodizalicom na raspolaganju je obaviti vaše individualne zahtjeve.

KONTAKT

e-mail: sanja.stol@nexe.hr, tel: 031/515-150

e-mail: nikola.tonkovic@nexe.hr, tel: 031/515-170

Posebne usluge

Skladištenje roba

Skladištenje robe je vrlo odgovoran zadatak. Stoga posebnu pažnju poklanjamo brizi pri manipulaciji robom i njenoj sigurnosti do daljnje distribucije i transporta.
Kapacitet – 20.000 m² otvorenog skladišnog prostora

Organizacija riječnog, cestovnog i željezničkog transporta roba

Prema konkretnim potrebama klijenata sigurno, brzo i efikasno nudimo usluge
prijevoza roba na domaćim i međunarodnim plovnim putevima.

e-mail: luka-tranzit@nexe.hr,
tel: 031/515-100