LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Vukovarska cesta 229 b, Osijek, Hrvatska
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030076145, MB: 03026124, OIB: 97083647226
Tvrtka i sjedište gdje se vode računi tvrtke i brojevi računa:
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, IBAN: HR1124840081100805524
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR5223600001101699438
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN: HR0623400091110193251
Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, IBAN: HR8824020061100062931
Iznos temeljnog kapitala društva: 35.559.400,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Direktor: Igor Bartolović